VI lever i en tid där det känns som allt är hypersexualiserat. Både kvinnor och män påverkas på olika sätt men båda drabbas av skönhetsideal och icke uttalade förväntningar på sexuell förmåga och lust. För kvinnor är skönhetsidealen ganska svåra att nå och den personlighet som ”anses” vara tilldragande stämmer inte alltid in på många kvinnor. Män utsätts också för ganska tuffa skönhetsideal. Vad som oftast menas med de manliga idealet är att vara stark, bestämd, bra självförtroende samt vara lång och muskulös. Män ”bör” även ha en väldigt stark sexlust och kunna prestera bra i sängen. Vad som menas med bra i sängen innebär ofta från mäns perspektiv att bli hård snabbt och hålla länge innan man kommer. Om man har så kan man checka av alla punkter, men verkligheten är ofta inte lika enkel. Sexlust och sexuell förmåga är ett komplicerat samspel av fysiska och psykiska faktorer. Det är där det så kallade ”manliga idealet” kommer in. När man känner sig på topp går allt lätt, självförtroendet är högt och man känner sig inte nervös eller osäker att man ”duger” sexuellt för en kvinna. Det vore underbart om det alltid vore så. Tyvärr är det inte alltid så och det hela blir värre om man hela tiden jämför sig med någon slags idealbild vad en riktig man ska vara. Om man överanalyserar allt hittar man alltid något som inte lever upp till idealet. Särskilt sexuella problem kan ställa till stora problem, det är lätt att känna att man är tappar en del av sin manlighet om man får potensproblem eller för tidig utlösning.

Men hur kan börja fixa det? Det första man bör sluta med är att nervöst jämföra sig med någon manlig idealbild om hur man ”bör” vara. Hitta den du vill vara och bli självsäker i det. Detta kommer att smitta av sig på allt, inklusive när du ska ha sex. Du kommer tvivla mindre på dig själv och fundera om du duger. Sexuella dysfunktioner kan åtgärdas om det behövs, men fixas ofta om den bristande självförtroende eller tvivel försvinner. Enligt information om sexuella dysfunktioner som för tidig utlösning och potensproblem kan man med hjälp av övningar och sexuell terapi samt läkemedel komma tillrätta med de mesta. Enligt information om för tidig utlösning (eller prematur ejakulation som det även kallas) finns det säkra läkemedel med kliniskt bevisad effekt även för svårare eller långavariga problem. Tillfälliga problem kan ofta fixas med övningar och ändrad attityd till sex. Potensproblem kan vara lite svårare eftersom de oftare har fysiska eller medicinska orsaker, men även här kan terapi eller mindre ångestfull inställning till sex vara till stor hjälp.