Munsår

Munsår är i stort sett lika vanligt som en förkylning. I stort sett varje människa har haft sår eller blåsor. En stor majoritet av fallen orsakas av herpes. Såren eller blåsorna är de synliga symtomen på en virusinfektion som största delen av tiden är helt harmlös och omärkbar. Det är bara när man får blåsor eller sår som man kan märka av infektionen. De innebär sällan några större problem och handlar vanligen om sveda eller lättare obehag.
Såren dyker upp plötsligt utan förvarning utan någon synbar anledning för att sedan försvinna lika mystiskt. Men varför får man munsår? Efter lite grävande på breda informationssidor som 177, umo, wikpedia och mer inriktade sidor som munherpes.com verkar det som det finns flera anledningar.

Herpes i munnen är ett virus som stannar i kroppen efter smitta och när man får synliga symtom kallas det ofta för utbrott. Det är stor individuell variation hur ofta eller hur besvärliga utbrotten är. Väldigt många är smittade av viruset som kallas herpes simplex typ 1. En vanlig uppskattning är att ungefär 80 % av befolkning bär på viruset. Många får aldrig några symtom. Smitta ger via kyssar och de flesta smittas under barndomen eller i samband med tonåren.

Men baserat på informationen verkar det som om viruset blossar ut när immunförsvaret är försvagat eller allmäntillståndet är nedsatt. Viruset är som mest aktivt de första åren efter smitta, så sannolikheten att få munsår är oftast högst de första fem åren. Efter tio år kommer såren väldigt sällan. Men även när man är frisk och stark kan herpesviruset lura kroppen.

Kroppens tillstånd och immunförsvaret kan påverkas av väldigt många faktorer, men om man lider av sömnbrist, upplever stress eller är i en depression kan det vara lättare att få munsår. Stor exponering för solen kan även öka risken att drabbas.

Comments are closed.