Läkemedel mot vanliga svampinfektioner

Svampinfektioner är ett harmlöst besvär som tyvärr för med sig jobbiga symtom. Svampinfektioner kan drabba hela kroppen och kan lätt sägas tillhöra bland de vanligast förekommande hälsobesvären hos både män och kvinnor. Enligt information från hälsoinriktade sidor på nätet som svampinfektion.org, läkemedelsverket.se samt 177.se får man oftast svampinfektioner i underlivet, på fötterna samt naglarna. För kvinnor är svampinfektioner tillsammans med urinvägsinfektioner bland de vanligaste hälsobesvären som drabbar underlivet.

Orsaken bakom svampinfektioner är att hudsvampar som även kallas dermatofyter eller trådsvampar växer till sig och blir för många eller får fäste inuti huden istället för leva ovanpå. Det är helt naturligt att det lever mikroorganismer och trådsvampar på huden, de lever i symbios med kroppen och lever på döda hudceller och andra slaggprodukter. När förhållandena ändras som att de blir för många eller tränger in i huden ger de upphov till klassiska symtom som klåda, missfärgningar samt flagande hud. Infektioner orsakade av trådsvampar ger jobbiga symtom och kan orsaka ett läskigt utseende, men är helt harmlösa och med tiden läker kroppen ut infektionerna. Dock kan det ta tid, därför väljer många att behandla infektionerna med svampdödande medel som exempelvis olika sorters azoler.

Svampinfektion i underlivet är förmodligen den vanligaste svampinfektionen hos kvinnor men är mindre vanlig hos män. En enkel beskrivning av åkomman är att dermatofyter infekterar känsliga slemhinnor eller hud i underlivet. Klassiska symtom är klåda, viss svullnad, rodnad samt ömhet. Gryniga flytningar är ett annat vanligt symtom. Även om åkomman är nog så besvärande är den lätt att hantera, både receptfira samt receptbelagda läkemedel ger förutom i ett fåtal fall effektiv bot och snabb läkning. I många fall kan man även låta kroppen läka ut svampangreppet om symtomen är uthärdliga. Receptfria och receptbelagda behandlingar verkar på ett likartat sätt, de innehåller ämnen som hämmar svampens tillväxt eller dödar trådsvamparna. De mest snabbverkande medlen är receptbelagda och kan i gynnsamma fall ge full utläkning på en till tre dagar.  De flesta behandlingarna behöver dock mellan fem dagar till lite över en vecka för full utläkning.  Recepfria medel verkar långsammare än receptbelagda och har sämre effekt på de lite allvarligare fallen.

Fotsvamp är en infektion av trådsvampar som är lika vanlig hos både kvinnor och män. Åkomman drabbar främst vuxna och tonåringar. Barn får väldigt sällan fotsvamp. Klassiska symtom på fotsvamp är vitaktiga utslag mellan tårna som kan fjälla något. Rodnad kring utslagen eller förhårdnad yta på utslagen kan förekomma. Klåda är vanligt förekommande. För dem som har otur kan de drabbas av så kallad mokasinsvamp, detta betyder att svampangreppet har spridit sig till fotsulan. Mokasinsvamp visar sig oftast som gulaktiga eller vita utslag på fotsulan. Utslagen blir ofta förhårdnade och börjar fjälla.  Symtomen är ofta besvärliga och ser dramatiska ut, men fotsvamp är enkel att behandla. Receptfira medel med svampdödande ingredienser ger effektiv bot mot fotsvamp. Fotsvamp bör alltid behandlas så tidigt som möjligt på grund av att den har en förmåga att sprida sig till naglar eller fotsulor. Tänk även på att fotsvamp kan vara seg att behandla, och utläkningstiden kan vara lång utan behandling.

Comments are closed.