Behandla olika sorters vårtor

Vårtor är det synliga resultatet av en infektion av så kallat HPV-virus, ett virus som infekterar huden. Viruset och dess synliga symtom är med fåtal undantag helt ofarliga och det störa problemet är att vårtorna är fula. Under vissa omständigheter som när vårtorna är olyckligt placerade kan de även ömma. Det går att behandla vårtorna för att förkorta läkningstiden avsevärt, det kan ta över två år för en vårta att försvinna av sig själv. I samband med behandlingen är det dock bra att ta hänsyn till vilken slags vårta du har, olika sorter är mer eller mindre lätta att behandla. En översyn över vilka alternativ det finns går att få på sidor med information om vårtor från bland annat 177.se, vårtor.org, doktorn.com eller hudguiden.

Fotvårtor är ofta svårbehandlade men vårtmedel som baseras på salicylsyra eller aerosoler som fryser ner vårtans vävnad har viss framgångsgrad. Det krävs ofta upprepade behandlingar under lång tid som sex månader för att helt bli av med dem. Om behandling med vårtmedel misslyckas finns det kliniska behandlingsmetoder som kirurgi eller injektion med Imiquimod för att nämna två exempel. Mosaikvårtor är väldigt svårbehandlade och det behövs ofta kliniska behandlingsmetoder för att bli av med dem.

Vanliga vårtor svarar bra på behandling med vårtmedel. Det verkar spela mindre roll om man väljer aerosolbaserade frysmedel eller salicylsyrabaserade vårtmedel, båda behandlingar ger en utläkningsgrad på runt 75%. Frysbehandlingar brukar ge något snabbare resultat men kan vara tuffare mot huden.

Platta vårtor är likt vanliga vårtor relativt lätta att behandla. Salicylsyra eller frysmedel fungerar utmärkt. Platta vårtor har dock en tendens att komma tillbaka efter du tagit bort dem i högre grad än vanliga vårtor.
Vårtor som utvecklas under eller runt naglarna är väldigt svårbehandlade och man behöver oftast använda sig av kliniska behandlingar för att framgångsrikt ta bort dem.

Comments are closed.