Astmamedicin ventoline och bricanyl

Astma är en alltmer förekommande folksjukdom. Vad som orsakar ökningen av astmatiska besvär är omstritt men det finns ett antal gemensamma nämnare. Pälsdjur och starka dofter har ofta en utlösande effekt men även kemikalier. Detta startar en process i kroppen som mynnar ut i luftrörssammandragningar såkallad astma och besvär att andas.

Två utbredda astmamediciner
Det finns två väldigt välförskrivna astmamediciner som lindrar på olika sätt. Redogörelse för dessa nedan;

Ventoline
Ventoline är en luftrörsvidgande medicin vilket undrlättar andhämtning vid tex astmatiska besvär. Läkemedelet doseras antingen med 200 eller 100 milligran och intas oralt via luftkanalen som ett pulver. För inhalering används Ventoline evohaler eller Ventoline discus Det finns i två olika doseringar; 100 mg och 200mg. Läkemedlet finns i två formuleringar; Ventoline Evohaler och Ventoline Discus.
Inhalatorn ger bra lindring vid tidiga astmatecken och tar effektivt bort uppjagad andhämtning och pipande luftkanlaler snabbt. Ventoline är särskilt kännt att minska hostslem som tex vid kol sjukdomar. Man kan säga att Ventoline är en medicin som lindrar vid direkta astmabesvär och akut astma. Den aktiva substansen i läkemedlet Ventoline heter salbutamol.

Bricanyl
Bricanyl finns I två varianter. I tablettform som Bricanyl Depot och i inhaler som inhalationspulver Bricanyl turbuhaler. Bricanyl är kanske den mest välkända astmamedicinen i Sverige och är känd för att minska besvär fort vid en astmaattack och ge lindring.

Så fungerar Bricanyl
Substansen är en luftrörsvidgande medicin som ökar tillfälligt dina luftkanaler kapacitet via förstoring. Den aktiva substansen terbutalin ger snabb hjälp vid inandning.
Vid astma är Bricanyl Turbuhaler tänkt att först och främst ge snabb lindring vid akuta astmatiska besvär.

Att tänka på vid användning av inhalator
Personer med svåra problem med astma behöver ofta använda sina ihalatorer fler gånger per dag, ibland 10-15 ggr per dag. Vi varje inandning stannar en liten del av dett krossade pulvret som ska inandas kvar på tänder och i munnen. Med tiden kan detta ge problem med slemhinnor och tänder i munhålan. Därför är det viktigt att skölja munnen några gånger efter varje inandning.

Tänk på att..

Astmamediciner kan vara olämpliga att kombiner med vissa vanliga hälsobesvär som tex

  • hjärtproblem
  • hjärtsjukdom
  • ökad sköldkörtelfunktion
  • grön starr
  • låga kaliumvärden

Biverkningar från Ventoline och Bricanyl
Det finns alltid biverkningar med läkemedel och dessa mediciner är inga undantag. Generellt brukar biverkningarna vara milda om man man inte lider av någon form av allergi eller intolerans för de aktiva substanserna i medicinerna. Vanlig är att man i början av behandling in men vant sig vid medicinen får lite problem med;
Darrningar
Huvudvärk
Muskelkramp
Hjärtklappning

Normalt är dessa biverkningar övergående men kvarstår problemen längre än 1-2 veckor bör man tala med sin läkare. Det är känt att särskilt Bricanyl vid långtidsanvändning ger lägre kaliumhalt och kan påverka bendentsiteten. Därför bör man vara försiktig med överanvändning under för lång tid som med alla läkemedel.

Comments are closed.