VI lever i en tid där det känns som allt är hypersexualiserat. Både kvinnor och män påverkas på olika sätt men båda drabbas av skönhetsideal och icke uttalade förväntningar på sexuell förmåga och lust. För kvinnor är skönhetsidealen ganska svåra att nå och den personlighet som ”anses” vara tilldragande stämmer inte alltid in på många kvinnor. Män utsätts också för ganska tuffa skönhetsideal. Vad som oftast menas med de manliga idealet är att vara stark, bestämd, bra självförtroende samt vara lång och muskulös. Män ”bör” även ha en väldigt stark sexlust och kunna prestera bra i sängen. Vad som menas med bra i sängen innebär ofta från mäns perspektiv att bli hård snabbt och hålla länge innan man kommer. Om man har så kan man checka av alla punkter, men verkligheten är ofta inte lika enkel. Sexlust och sexuell förmåga är ett komplicerat samspel av fysiska och psykiska faktorer. Det är där det så kallade ”manliga idealet” kommer in. När man känner sig på topp går allt lätt, självförtroendet är högt och man känner sig inte nervös eller osäker att man ”duger” sexuellt för en kvinna. Det vore underbart om det alltid vore så. Tyvärr är det inte alltid så och det hela blir värre om man hela tiden jämför sig med någon slags idealbild vad en riktig man ska vara. Om man överanalyserar allt hittar man alltid något som inte lever upp till idealet. Särskilt sexuella problem kan ställa till stora problem, det är lätt att känna att man är tappar en del av sin manlighet om man får potensproblem eller för tidig utlösning.

Men hur kan börja fixa det? Det första man bör sluta med är att nervöst jämföra sig med någon manlig idealbild om hur man ”bör” vara. Hitta den du vill vara och bli självsäker i det. Detta kommer att smitta av sig på allt, inklusive när du ska ha sex. Du kommer tvivla mindre på dig själv och fundera om du duger. Sexuella dysfunktioner kan åtgärdas om det behövs, men fixas ofta om den bristande självförtroende eller tvivel försvinner. Enligt information om sexuella dysfunktioner som för tidig utlösning och potensproblem kan man med hjälp av övningar och sexuell terapi samt läkemedel komma tillrätta med de mesta. Enligt information om för tidig utlösning (eller prematur ejakulation som det även kallas) finns det säkra läkemedel med kliniskt bevisad effekt även för svårare eller långavariga problem. Tillfälliga problem kan ofta fixas med övningar och ändrad attityd till sex. Potensproblem kan vara lite svårare eftersom de oftare har fysiska eller medicinska orsaker, men även här kan terapi eller mindre ångestfull inställning till sex vara till stor hjälp.

Astma är en alltmer förekommande folksjukdom. Vad som orsakar ökningen av astmatiska besvär är omstritt men det finns ett antal gemensamma nämnare. Pälsdjur och starka dofter har ofta en utlösande effekt men även kemikalier. Detta startar en process i kroppen som mynnar ut i luftrörssammandragningar såkallad astma och besvär att andas.

Två utbredda astmamediciner
Det finns två väldigt välförskrivna astmamediciner som lindrar på olika sätt. Redogörelse för dessa nedan;

Ventoline
Ventoline är en luftrörsvidgande medicin vilket undrlättar andhämtning vid tex astmatiska besvär. Läkemedelet doseras antingen med 200 eller 100 milligran och intas oralt via luftkanalen som ett pulver. För inhalering används Ventoline evohaler eller Ventoline discus Det finns i två olika doseringar; 100 mg och 200mg. Läkemedlet finns i två formuleringar; Ventoline Evohaler och Ventoline Discus.
Inhalatorn ger bra lindring vid tidiga astmatecken och tar effektivt bort uppjagad andhämtning och pipande luftkanlaler snabbt. Ventoline är särskilt kännt att minska hostslem som tex vid kol sjukdomar. Man kan säga att Ventoline är en medicin som lindrar vid direkta astmabesvär och akut astma. Den aktiva substansen i läkemedlet Ventoline heter salbutamol.

Bricanyl
Bricanyl finns I två varianter. I tablettform som Bricanyl Depot och i inhaler som inhalationspulver Bricanyl turbuhaler. Bricanyl är kanske den mest välkända astmamedicinen i Sverige och är känd för att minska besvär fort vid en astmaattack och ge lindring.

Så fungerar Bricanyl
Substansen är en luftrörsvidgande medicin som ökar tillfälligt dina luftkanaler kapacitet via förstoring. Den aktiva substansen terbutalin ger snabb hjälp vid inandning.
Vid astma är Bricanyl Turbuhaler tänkt att först och främst ge snabb lindring vid akuta astmatiska besvär.

Att tänka på vid användning av inhalator
Personer med svåra problem med astma behöver ofta använda sina ihalatorer fler gånger per dag, ibland 10-15 ggr per dag. Vi varje inandning stannar en liten del av dett krossade pulvret som ska inandas kvar på tänder och i munnen. Med tiden kan detta ge problem med slemhinnor och tänder i munhålan. Därför är det viktigt att skölja munnen några gånger efter varje inandning.

Tänk på att..

Astmamediciner kan vara olämpliga att kombiner med vissa vanliga hälsobesvär som tex

  • hjärtproblem
  • hjärtsjukdom
  • ökad sköldkörtelfunktion
  • grön starr
  • låga kaliumvärden

Biverkningar från Ventoline och Bricanyl
Det finns alltid biverkningar med läkemedel och dessa mediciner är inga undantag. Generellt brukar biverkningarna vara milda om man man inte lider av någon form av allergi eller intolerans för de aktiva substanserna i medicinerna. Vanlig är att man i början av behandling in men vant sig vid medicinen får lite problem med;
Darrningar
Huvudvärk
Muskelkramp
Hjärtklappning

Normalt är dessa biverkningar övergående men kvarstår problemen längre än 1-2 veckor bör man tala med sin läkare. Det är känt att särskilt Bricanyl vid långtidsanvändning ger lägre kaliumhalt och kan påverka bendentsiteten. Därför bör man vara försiktig med överanvändning under för lång tid som med alla läkemedel.